Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i 559195-6486 Auxesis Pharma Holding AB,

kallas härmed till bolagsstämma den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

För att läsa kallelse, vänligen logg in på Investor Hub sidan med din kod.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.