Author name: adm_naz

New Board Members

Welcome as Board Members – Charlotta Larsson and Rune Nordström. Thank you to all shareholders for a great meeting and big thanks to Lars Larsson for all help with implementation of the general meeting.

SME status/EMA

En beviljad SME status från EMA betyder att bolaget får lättare tillgång till regulatorisk, finansiell och administrativ assistans från EMA inom utveckling av företagets produkter under alla steg. SME statusen kan förlängas med ett år åt gången så fort uppgifter om bolagets resursflöde för föregående verksamhetsår har rapporterats till EMA. ”Det är viktigt för oss …

SME status/EMA Read More »